Aktuality    Projekty    O nás
Cesta pro pěší Kaufland – stanice metra Motol

Současný stav - Varianta 1 – pěšky po stávajících komunikacích

Aktuální propojení pro pěší mezi stanicí metra Motol a Kauflandem je možné dlouhou a nekomfortní cestou kolem Kukulovy ulice o délce přes 1,5 km, s chybějícími částmi chodníků (mezi stanicí metra Motol a zastávkou autobusu Šafránecká), s velmi nebezpečným přecházením přes Kukulovu ulici na křižovatce s ulicí Nad Motolskou nemocnicí. Je zcela zjevné, že touto cestou se žádný normální člověk nevydá.

Rovněž pěší propojení se sportovně rekreačním areálem Ladronka je dlouhé, nepohodlné a se všemi nebezpečnými místy zmíněnými výše.

Pěší propojení se zástavbou v Malém Břevnově tímto způsobem rovněž nepřichází v úvahu.

Cesta Motol - varianta 1

Současný stav - Varianta 2 – pěšky vyšlapanou stezkou lesem

Druhou možností je použít trasu k zahrádkářské kolonii na Malém Břevnově a tou pak projít ke Kauflandu (červená trasa). Je třeba obejít takřka celou stanici metra a projít vyšlapanou stezkou lesem. Délka trasy je cca 650 m, převýšení cca 54 m se ztraceným spádem za stanicí metra cca 3 metry a v případu příjezdu metrem z města navíc s dalším ztraceným spádem cca 4 m v podchodu. Vystoupat tedy musíte celkem cca 60 metrů. Cesta je tedy poměrně dlouhá, schůdná pouze za světla, dobrého počasí a v patřičné obuvi do terénu. Používána je minimálně, pravděpodobně hlavně lidmi ze zahrádkářské kolonie, která navazuje na les nad stanicí metra. Cestu ke Kauflandu si lze zkrátit asi o 50 metrů fialově vyznačenou zkratkou k poutní cestě, která je ale ještě více zarostlá a nepohodlná.

Ještě o něco dobrodružnější je modrá trasa, která je sice nejkratší především ve vztahu k tramvajové zastávce. Ta je ale prakticky nepoužívaná, takže neprošlapaná a je obtížné jí vůbec najít a trefit správný směr.

Cesta Motol - varianta 2

Cesta Motol - varianta 2

Vyšlapaná stezka lesem mezi stanicí metra Motol a zahrádkářskou kolonií v Malém Břevnově

Cesta Motol - varianta 2

Návrh nového pěšího propojení

Nejkratším a nejvhodnějším řešením je přímé propojení mezi nyní uzavřeným druhým výstupem ze stanice metra Motol a stávající mlatovou poutní cestou, která vede mezi nákupním centrem Kaufland a lesem nad stanicí metra Motol. Tato cesta má veřejné osvětlení a lze jí tedy bezpečně používat i za tmy.

Po této cestě se lze vydat východním směrem ke sportovně rekreačnímu areálu Ladronka, případně k tramvajové zastávce Obora Hvězda.

Západním směrem se dojde k obytné zástavbě na Malém Břevnově a k zahrádkářské kolonii.

Zásadním bodem je ovšem proražení nového vchodu do podzemních garáží Kauflandu, jejichž podlaha je vzhledem ke svažitému terénu v úrovni poutní cesty. Přes tyto garáže se již pohodlně dojde ke vchodu z garáží do nákupního centra, případně k navazujícímu podchodu pod Bělohorskou ulicí, z kterého je přístup k tramvajové zastávce Malý Břevnov, dále k zástavbě Malého Břevnova umístěného za Bělohorskou ulicí a k plání na předpolí obory Hvězda.

Délka trasy do Kauflandu přes podzemní garáže je 270 m, trasa na tramvajovou zastávku rovněž přes tyto garáže s navazujícím podchodem pod Bělohorskou ulicí 360 m, východ k předpolí obory Hvězda a obytné zástavbě je cca o 10 metrů dále. Délka nové cesty lesem je 180 m s převýšením 45 m.

Cesta Motol - nový návrh

Napište nám: info@malybrevnov.eu