Aktuality    Projekty    O nás
Podnětem pro vznik našeho spolku byla především neutěšená situace s tranzitní dopravou v rezidenční části Malého Břevnova, problémy s parkováním, překračováním povolené rychlosti automobilů, ale i pokusy o výstavbu bytových domů mezi stávající zástavbou rodinných domů a další problémy nás i našich spoluobčanů.

Jsme přesvědčeni, že rezidenční část naší čtvrti musí být primárně místem pro bydlení a nikoliv místem pro tranzitní dopravu. Jako zapsaný spolek cítíme větší šanci uplatňovat naše představy při jednáních s městskou částí Praha 6 a vedením hlavního města Prahy.

Samozřejmě uvítáme zájemce o práci v našem spolku, který volně navazuje na dřívější aktivitu Ing. Kadlece, kterému se podařilo zvýšit zájem občanů o řešení problémů Malého Břevnova.

Spolek Malý Břevnov byl zaregistrován do spolkového rejstříku 29.12.2021. s vymezením činnosti na tyto oblasti:

 • řešení dopravní situace, tranzitní dopravy a parkování;
 • ochrana architektonicko-urbanistického a historického rázu oblasti;
 • ochrana přírody a krajiny;
 • pořádání osvětových, volnočasových, kulturních a jiných akcí;
 • řešení problematiky spojené s osvětovými, volnočasovými, kulturními a jinými akcemi pořádanými v Malém Břevnově a okolí a jejich dopadu na oblast a její obyvatele.
 • Na ustavující schůzi dne 29.9.2021 byl zvolen výbor spolku v tomto složení:

  Předseda: Mgr. Tomáš Černý

  Člen výboru: Ing. Vladimír Matějovský

  Člen výboru: JUDr. Ing. Ivan Rott

  Na této schůzi byly rovněž schváleny stanovy spolku v tomto znění: Stanovy spolku.

  Napište nám: info@malybrevnov.eu